[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Điều giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài : Điều giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng? trang 94 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chuẩn bị

- Xem lại mục Chuẩn bị ở bài Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng để vận dụng vào đọc hiểu ở văn bản này

- Đọc trước văn bản Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng? Tìm hiểu thêm về đội tuyển bóng đá nam nữ của VN ở thời điểm bài viết nêu trên. Ghi lại những thông tin em cho là thú vị

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài

Sapo của bài báo nêu nội dung gì?

Từ " thống trị" ở đây có nghĩa là gì? Chú ý các đề mục được đánh số thứ tự và in đậm

Lưu ý phân biệt lời văn trong ngoặc và ngoài dấu ngoặc kép

Nghĩa của từ " lắp ráp" ở đây là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

* Câu hỏi cuối bài:

1. Chỉ ra các đoạn nêu nguyên nhân và kết quả trong văn bản Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?.

2. Hãy tóm tắt những nguyên nhân chính giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng. Vì sao bài biết dành phần lớn nội dung để nói về các nguyên nhân này?

3. Các từ được đặt trong dấu ngoặc kép ở văn bản trên được dùng với nghĩa khác nghĩa thông thường như thổ nào?

4. Văn bản đãsử dụng kiểu chữ và cách đánh số các đề mục nhự thế nào để làm nổi bật các thông tin chính?

5. Dựa vào các câu dẫn từ tờ bảo Smmsport trong văn bản trên, em hãy nêu nhận xét về thái độ của tờ báo ấy đối với bóng đá Việt Nam.

6. Trong các nguyên nhân đã nêu ở văn bản, em thích nguyên nhân nào nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem