Câu hỏi cuối bài phần đọc hiểu bài Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 90

  • 5 Đánh giá

* Câu hỏi cuối bài:

1. Văn bản Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng thuật lại sự kiện gì?

2. Chỉ ra bố cục của văn bản và xác định nội dung chính của mỗi phần.

3. Tìm trong văn bản những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thẳng.

4. Những biểu hiện nào cho thấy bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng "có số phận đặc biệt"?

5. Câu nói của nhạc sĩ Phạm Tuyên ở cuối bài nhằm khẳng định điều gì?

6. Hãy nghe hoặc hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng và viết lại suy nghĩ, cảm xúc của em (trong khoảng 5 — 6 dòng) về bài hái.

Bài làm:

1. Văn bản Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng thuật lại sự kiện gì?

Sự kiện ra đời bài hát Như có bác Hồ và kể lại ngày lễ mừng chiến thắng 30-4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

2. Chỉ ra bố cục của văn bản và xác định nội dung chính của mỗi phần.

Phần 1: giới thiệu về bài hát, tác giả và dẫn dắt tới nội dung của văn bản về quá trình ra đời bài hát

Phần 2: Qúa trình ra đời bài hát

Phần 3: Ý nghĩa và giá trị của bài hát

3. Tìm trong văn bản những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thẳng.

Tác giả muốn viết lên một ca khúc hòa chung niềm vui chiến thắng của đất nước

4. Những biểu hiện nào cho thấy bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng "có số phận đặc biệt"?

+ Nó vượt qua thử thách của thời gian, đến mọi tầng lớp, giai cấp xã hội, không phân biệt biên giới quốc gia

+ Ở một số nơi, bài hát còn được dùng như bài ca " giã bạn" để kết thúc các cuộc gặp gỡ, mit tinh, văn nghệ quần chúng

5. Câu nói của nhạc sĩ Phạm Tuyên ở cuối bài nhằm khẳng định điều gì?

Khẳng định để có được độc lập ngày hôm nay chúng ta đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của bao người con anh hùng. Chính vì thế tình yêu nước luôn thường trực trong lòng tác giả nhắc nhở chính mỗi chúng ta luôn nhớ ơn và trân trọng ngày tháng tươi đẹp này

6. Hãy nghe hoặc hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng và viết lại suy nghĩ, cảm xúc của em (trong khoảng 5 — 6 dòng) về bài hát

Đã qua 43 năm lửa và hoa, giữa thời bình hôm nay, lời ca dản dị, giai điệu vui tươi ấy vẫn vang lên thật xúc động mỗi dịp chào mừng ngày 30/4 lịch sử và các lễ kỷ niệm trọng đại. Bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng là khúc hát hân hoan, là niềm khát vọng hòa bình của dân tộc sau gần 100 năm sống trong bom rơi đạn nổ. Bài hát cũng như bản hùng ca để cả dân tộc bước qua chiến tranh, sang một trang mới của Tổ quốc kiến thiết nước nhà.

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021