Sự ra đời và những biểu hiện khác thường của cậu bé dự báo sự việc sắp xảy ra như thế nào? Thánh Gióng lớp 6 Chân trời sáng tạo

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Câu hỏi trang 21 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1

Câu hỏi đọc hiểu trang 21 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 CTST bài Thánh Gióng được KhoaHoc biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Văn lớp 6 đạt kết quả cao.

1. Sự ra đời và những biểu hiện khác thường của cậu bé dự báo sự việc sắp xảy ra như thế nào?

2. Từ "chú bé" được thay bằng từ "tráng sĩ" khi kể về Thánh Gióng. Sự thay đổi này trong lối kể có ý nghĩa gì?

3. Việc kể về những dấu tích đánh giặc của Thánh GIóng trong đoạn kết có ý nghĩa gì?

Bài làm:

1. Sự ra đời và những biểu hiện khác thường của cậu bé dự báo đây là một con người phi thường.

2. Từ một "chú bé" ra đời trong hoàn cảnh kì lạ, có những biểu hiện khác thường thì khi đất nước lâm nguy, có giặc ngoại xâm, chú bé ấy bỗng lớn nhanh như thổi, vươn vai trở thành "tráng sĩ". Cụm từ "tráng sĩ" dùng để chỉ người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn. Qua lối kể đó, thể hiện quan niệm của nhân dân ta về mong ước có một người anh hùng đủ sức mạnh để đáp ứng nhiệm vụ dân tộc đặt ra trong hoàn cảnh cấp thiết. Sự lớn lên của Gióng đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ cứu nước. Khi lịch sử đặt ra vấn đề sống còn cấp bách, khi tình thế đòi hỏi dân tộc vươn lên một tầm vóc phi thường thì dân tộc ta vụt lớn dậy như Thánh Gióng, tự mình thay đổi tư thế tầm vóc của mình.

3. Việc kể về những dấu tích đánh giặc của Thánh Gióng trong đoạn kết thể hiện sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào và ước muốn về một người anh hùng cứu nước giúp dân. Đồng thời cũng giải thích được các sự kiện, địa điểm lịch sử ( đền thờ Phù Đổng Thiên Vương, làng Cháy.

Giải Ngữ văn 6 bài - Thánh Gióng được giáo viên KhoaHoc biên soạn chi tiết với phần giải đáp cho tất cả các câu hỏi có trong bài nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình soạn môn Ngữ văn lớp 6 theo chương trình sách mới Chân trời sáng tạo. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK môn Ngữ văn lớp 6 nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cho các câu hỏi, bài tập và đạt kết quả cao.