[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác trang 24 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Trong cuộc họp lớn thảo luận nội dung tập san chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20- 11, có nhiều ý kiến trao đổi về các bài viết cho tập san.

Trả lời:

- Trong vai trò người nói.

  • Đề xuất ý tưởng thiết kết làm tập san dưới dạng quyển
  • Đề xuất ý kiến nội dung nên phong phú như có bài nhạc viết tay chủ điểm thầy cô, ....
  • Đề xuất ý kiến hình ảnh có thể dùng ảnh chụp của tập thể lớp với thầy cô để tạo cảm giác gần gũi.
  • Đề xuất lớp có thể chuẩn bị tiết mục văn nghệ để tặng các thầy cô.

- Trong vai trò người nghe.

  • Thiết kế có thể thiết kế độc đáo hơn thành quyển giống như sách.
  • Nội dung cần phong phú hơn như thêm các bài nhạc , vè dân gian,...
  • Hình ảnh cần mang tính chân thực, gần gũi với thầy cô.
  • Tri ân thầy cô bằng một tiết mục văn nghệ lớp tự chuẩn bị.

  • 24 lượt xem