[Chân trời sáng tạo] Soạnvăn 6 bài: Con gái của mẹ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Con gái của mẹ trang 16 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trải nghiệm cùng văn bản

Suy ngẫm và phản hồi

1. Tìm một số chi tiết trong văn bản thể hiện tình cảm của mẹ Hà đối với con gái Lam Anh.

2. Em cảm nhận thế nào về tình cảm của Lam Anh đối với mẹ?

3. Theo em, giữa Lam Anh và mẹ, ai là điểm tựa tinh thần của ai? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem