1. Đọc lại ba văn bản Những cánh buồm, Mây và sóng, Con là... và điền thông tin vào bảng sau:

  • 1 Đánh giá

1. Đọc lại ba văn bản Những cánh buồm, Mây và sóng, Con là... và điền thông tin vào bảng sau:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 39

2. Khi đọc một bài thơ chúng ta cần chú ý đến những yếu tố nào về hình thức và nội dung?

3. Các văn bản trong bài học này gợi cho em những suy nghĩ gì về tình cảm gia đình?

4. Điền những yêu cầu của kiểu đoạn văn ghi lại cảm xúc về một nhân bài thơ vào sơ đồ sau:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 39

5. Qua bài học này, em rút ra kinh nghiệm gì về cách tham gia thảo luận trong nhóm về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất?

6. Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta?

Bài làm:

1.

  • Nội dung chính văn bản "Những cánh buồm": Bài thơ nói về mơ ước của cha và con. Đứng trước biển thấy những cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi, người con muốn có một cánh buồm trắng, sẽ đi thật xa để khám phá. Đó cũng là mơ ước thuở bé của người cha.
  • Nội dung chính văn bản "Mây và sóng": Bài thơ nói về mơ ước của cha và con. Đứng trước biển thấy những cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi, người con muốn có một cánh buồm trắng, sẽ đi thật xa để khám phá. Đó cũng là mơ ước thuở bé của người cha.
  • Nội dung chính văn bản "Con là": Bài thơ nói về tình cảm gia đình ấm cúng, đặc biệt là tình yêu thương vô bờ bến mà cha dành cho con.

=> Nhận xét về cách thể hiện tifnhh cảm gia đình qua ba văn bản: cách thể hiện tình cảm vô cùng độc đáo, mỗi văn bản thể hiện theo một cách riêng nhưng luôn đẻ người đọc cảm nhận được tình cảm gia đình là vô cùng trân quý đối với mỗi con người.

2. Khi đọc một bài thơ chúng ta cần chú ý xem đó là thể thơ gì hay thơ văn xuôi và cần cảm nhận nội dung, ý nghĩa của bài thơ sau từng câu chữ.

3. Các văn bản trong bài học này gợi cho em một ý nghĩ vô cùng to lớn là tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, chúng ta nên trân quý nó và yêu thương những người trong chính gia đình mình.

4. Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ:

  • Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn gồm ba phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.
  • Trình bày cảm xúc về một bài thơ và sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.
  • Các câu trong đoạn văn cần được liên kết với nhau chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho đoạn văn.

5. Qua bài học này, em rút ra được cần chuẩn bị thật tốt và ghi lại tóm tắt những ý kiến của thành viên trong nhóm, tìm ra điểm chung của các thành viên và thống nhất giải pháp.

6. Đối với mỗi chúng ta, gia đình có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta lớn lên trong sự yêu thương, bảo vệ và che chở của gia đình. Gia đình còn là điểm tựa cho cuộc sống của mỗi con người.

  • 232 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo