Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long?

  • 1 Đánh giá

6. Làm việc với phiếu học tập

Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long?

  • a. Khoanh vùng 1 nét (hoặc tô màu xanh) vào ý thể hiện các điều kiện thuận lợi
  • b. Khoanh vùng 2 nét (hoặc tô màu đỏ) vào các hoạt động sản xuất phát triển

(bảng sgk trang 62)

Bài làm:

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021