[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 33: Ôn tập

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 33: Ôn tập trang 61 sgk tiếng việt 1 tập 1. Đây là sách nằm trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục - bộ sách Cánh Diều. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tập đọc: Thỏ thua rùa (2)

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 33: Ôn tập

Thỏ nghĩ rùa sẽ thua. Nó la cà nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ ngủ.

Rùa tự nhủ: "Ta sẽ cố".

Giữa trưa, chị quạ "quà quạ": "A, thỏ thua rùa".

? Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện (hình trang 61 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 33: Ôn tập


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021