[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 81: Ôn tập

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 81: Ôn tập trang 145 sgk tiếng việt 1 tập 1. Đây là sách nằm trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục - bộ sách Cánh Diều. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Ghép các âm dưới đây thành vần:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 81: Ôn tập

2. Tập đọc: Bỏ nghề

Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm. Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Nó nhìn bác, mắt đờ ra.

Bác thợ săn nghĩ: "Ta bắn nó, con nó sẽ chết". Thế là bác bỏ đi.

Từ đó, bác bỏ nghề săn bắn.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 81: Ôn tập

? Ý nào đúng?

Bác thợ săn bỏ nghề vì?

  • a. Vượn mẹ đã nhận ra bác.
  • b. Chẳng nỡ giết mẹ con vượn.

Hướng dẫn:

Bác thợ săn bỏ nghề vì: b. Chẳng nỡ giết mẹ con vượn.

3. Tìm từ hợp với chỗ ô trống (g hay gh) rồi chép lại câu sau:

Vượn mẹ ...ặp bác thợ săn, ôm .....ì vượn con

Hướng dẫn:

Vượn mẹ gặp bác thợ săn, ôm ghì vượn con.


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021