[CTST] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài 3: Dàn nhạc mùa hè

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tiếng việt 2 bài 3: Dàn nhạc mùa hè sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

1. Tô màu vào đám mây chứa từ ngữ không cùng nhóm.

[CTST] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài 3: Dàn nhạc mùa hè

Trả lời:

Từ ngữ không cùng nhóm:

  • Nhóm 1: lạnh ngắt
  • Nhóm 2: nâu đất

2. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong 2 khổ thơ sau:

Giọt nắng của mùa thu

Trong veo màu ngọc bích

Nắng tan vào bông cúc

Làm vàng cả mùa thu.

Giọt nắng của mùa đông

Say sưa ngủ ngoài đồng

Cho cây bắp cải nhỏ

Mở mắt tròn bâng khuâng.

Vương Triều Hải

Trả lời:

Từ ngữ chỉ đặc điểm: trong veo, ngọc bích, vàng, tròn.

3. Ngắt đoạn văn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn khó rõ rệt mùa mưa kéo dời từ tháng 5 đến tháng 11 những tháng còn lại là mùa khô mùa mưa trời mát mẻ mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.

Cẩm Tú

Trả lời:

Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn khá rõ rệt.

Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11.

Những tháng còn lại là mùa khô.

Mùa mưa trời mát mẻ.

Mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.

* Đoạn văn: Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn khá rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Những tháng còn lại là mùa khô. Mùa mưa trời mát mẻ. Mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021