[CTST] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài: Ôn tập giữa học kì II (1)

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tiếng việt 2 bài: Ôn tập giữa học kì II (1) sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

1. Viết tên bài em đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây:

[CTST] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài: Ôn tập giữa học kì II (1)

Trả lời:

[CTST] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài: Ôn tập giữa học kì II (1)

2. Viết vào phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật:

[CTST] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài: Ôn tập giữa học kì II (1)

Trả lời:

PHIẾU ĐỌC SÁCH

- Tên bài đọc: Chuyện bốn mùa

- Tên nhân vật: Xuân, Hạ, Thu, Đông, bà

- Lời nói của nhân vật: Đôing: "Ai cũng yêu chị. Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.",...


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021