Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào ?

  • 2 Đánh giá

Câu 1: Trang 56 – sgk lịch sử 4

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào ?

Bài làm:

Ở Đàng Trong đất hoang còn nhiều, xóm làng và dân cư thưa thớt. Do đó, các chúa Nguyễn quan tâm đến việc khai khẩn đất hoang mở rộng diện tích đất sản xuất.

Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang.

Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam. Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Công cuộc khẩn hoang đã biến một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021