Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nam Định năm 2022 Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Nam Định năm 2022

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nam Định năm 2022 tất cả mã đề chính xác nhất do giáo viên KhoaHoc tổng hợp và đăng tải, giúp bạn dễ dàng so sánh kết quả với bài thi vào 10 môn Anh của bản thân.

Đáp án Đề thi vào 10 môn Anh Nam Định năm 2022

Part I.

I.

0. C1. D2. C3. D

II.

0. A1. C2. B

III.

1. D2. A3. B4. C5.B
6. D7. C8. B9. D10. Z

IV.

1. Playing2. were going3. hasn't finished4. came5. is staying

Part II.

I.

1. Where is Kobe situated?

→ Kobe is situated in the Southwest of Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka

2. Was the earthquake on January 17, 1995 the deadliest one to hit Japan since 1923?

→ Yes, it was

3. How many people were injured in the earthquake?

→ More then 21,000 people were injured in the earthquake

II.

1 .B2. A3. D4. D5. C

Part III. Writing

1. She doesn't have enough money, so she can't buy this car.

→ If she had enough money, she could buy this car...

2. I last heard from my sister 5 months ago

→ I haven't heard from my sister for 5 months...

3. They have built two department stores this year.

→ Two department stores have been built this year

4. "My grandparents still live in Nha Trang now." Lan said to me.

→ Lan told me that her grandparents still lived in Nha Trang then...

5. Mr Nam couldn't continue his work because he was tired.

→ Mr Nam was too tired to continue his work

Đề thi vào 10 môn Anh Nam Định năm 2022

Đang cập nhật...

Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải nhanh nhất nhằm giúp học sinh ôn thi vào lớp 10 đạt hiệu quả. Hãy luôn cập nhật chuyên mục Ôn Tiếng Anh 9 lên 10 để có được các đề thi vào 10 môn Anh mới nhất cùng với đáp án chi tiết do đội ngũ giáo viên của chúng tôi giải đáp.