Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 1) Vật lý 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt? Có những hình thức truyền nhiệt chủ yếu nào? Khi sưởi ấm, nhiệt truyền từ lò sưởi đến cơ thể ta bằng cách nào?

Bài làm:

- Nguyên lý truyền nhiệt: Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:

  • Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
  • Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.
  • Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

- Có ba hình thức truyền nhiệt là: Dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

- Lò sưởi truyền nhiệt đến cơ thể chủ yếu bằng các bức xạ nhiệt, ngoài ra còn có cả sự đối lưu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021