Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 11

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

B

Câu 2

A

Câu 22

A

Câu 3

B

Câu 23

D

Câu 4

C

Câu 24

D

Câu 5

B

Câu 25

C

Câu 6

C

Câu 26

B

Câu 7

A

Câu 27

A

Câu 8

B

Câu 28

D

Câu 9

C

Câu 29

C

Câu 10

A

Câu 30

D

Câu 11

A

Câu 31

A

Câu 12

D

Câu 32

C

Câu 13

A

Câu 33

B

Câu 14

D

Câu 34

D

Câu 15

A

Câu 35

C

Câu 16

B

Câu 36

D

Câu 17

A

Câu 37

B

Câu 18

B

Câu 38

C

Câu 19

D

Câu 39

C

Câu 20

C

Câu 40

D

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021