Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ sách KNTT Đề thi học kì 1 Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức có đáp án và ma trận năm 2022 - 2023

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ sách KNTT có đáp án chi tiết nhằm làm quen cấu trúc đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 7 cũng như ôn lại kiến thức môn Công nghệ 7.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính có những phương pháp?

A. Giâm cành

B. Ghép

C. Chiết cành

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Yêu cầu đối với cành giâm là gì?

A. Không quá già

B. Già

C. Càng già càng tốt

D. Đáp án khác

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp ghép chồi?

A. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

B. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

C. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp chiết cành?

A. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

B. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

C. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Bước 1 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 6. Bước 2 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 7. Bước 5 của quy trình giâm cành là?

A. Chăm sóc cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 8. Cần nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích khoảng:

A. < 1 cm

B. > 2 cm

C. 1 ÷ 2 cm

D. > 1 cm

Câu 9. Bước 2 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 10. Bước 3 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 11. Có mấy cách thu hoạch rau sạch?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Người ta sử dụng loại đất nào để trồng rau sạch trong thùng xốp?

A. Đất có nguồn gốc tự nhiên

B. Đất trồng rau hữu cơ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 13. Theo mục đích sử dụng, người ta phân ra loại rừng nào sau đây?

A. Rừng phòng hộ

B. Rừng sản xuất

C. Rừng đặc dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Hãy cho biết đâu là rừng sản xuất?

A. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

B. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

C. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Hãy cho biết đâu là rừng đặc dụng?

A. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

B. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

C. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Có mấy loại rừng đặc dụng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 17. Rừng sản xuất là:

A. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

B. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

C. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Rừng đặc dụng là:

A. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

B. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

C. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Vai trò rừng đặc dụng:

A. Bảo tồn nguồn gene vi sinh vật

B. Bảo vệ danh lam thắng cảnh

C. Phục vụ nghiên cứu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Vai trò của rừng sản xuất:

A. Dùng để sản xuất gỗ

B. Dùng để kinh doanh lâm sản ngoài gỗ

C. Bảo vệ môi trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Vai trò rừng phòng hộ:

A. Bảo vệ đất

B. Chóng sa mạc hóa

C. Điều hòa khí hậu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Rừng phòng hộ được phân làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23. Rừng nào sau đây thuộc rừng phòng hộ?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Rừng nào sau đây thuộc rừng đặc dụng?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Trình bày quy trình giâm cành trên cây hoa hồng?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày vai trò của rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

Đáp án đề thi học kì 1 Công nghệ 7

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

B

C

A

B

A

C

B

C

B

C

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

D

B

C

C

B

C

D

D

D

D

C

B

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án!

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ sách Kết nối tri thức có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 KNTT được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn KHTN 7 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

  • 233 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Đề thi học kì 1 lớp 7 KNTT