Độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B thay đổi thế nào so với thí nghiệm 1 ? So sánh công của quả cầu A thực hiện lúc này với lúc trước . Từ đó suy ra động năng của quả cầu A phụ thuộc thế nào vào vận tốc của nó ?

  • 1 Đánh giá

Trang 57 Sgk Vật lí lớp 8

Độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B thay đổi thế nào so với thí nghiệm 1 ? So sánh công của quả cầu A thực hiện lúc này với lúc trước . Từ đó suy ra động năng của quả cầu A phụ thuộc thế nào vào vận tốc của nó ?

Bài làm:

So với thí nghiệm 1 , ta thấy miếng gỗ B ở thí nghiệm 2 lăn một đoạn dài hơn . Do đó công của quả cầu A thực hiện ở thí nghiệm 2 lớn hơn so với thí nghiệm 1 , độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B ở thí nghiệm 2 cũng lớn hơn so với thí nghiệm 1 .

Qua hai thí nghiệm , ta có thể kết luận : Động năng của quả cầu A có sự phụ thuộc vào vận tốc của nó . Vận tốc quả cầu A càng lớn thì động năng càng lớn và ngược lại.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021