Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h ?

  • 1 Đánh giá

Câu 12. (Trang 34 SGK lí 8)

Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h ?

Bài làm:

Để xác định áp suất của khí quyển theo công thức p = d.h thì ta phải xác định trọng lượng riêng và chiều cao của khí quyển. Mà độ cao của cột khí quyển không thể xác định chính xác, mặt khác trọng lượng riêng của khí quyển thay đổi nên không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021