Giải bài tập câu 7 Bài 10: Lực đẩy Ác si mét

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 38 SGK lí 8) Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 (SGK) thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si- mét.

Bài làm:

Ta có thể dùng cân để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét như hình sau:

Bài 10: Lực đẩy Ác - si - mét

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021