So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 5 SGK lí 8)

So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Bài làm:

So với tòa tàu thì hành khách đang đứng yên, vì vị trí của toa tàu và hành khách trên toa tàu trước sau không thay đổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021