Giải bài 22 vật lí 8: Dẫn nhiệt

  • 1 Đánh giá

Trong sự truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. sự truyền nhiệt này được thực hiện bằng cách nào ? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ bài Dẫn nhiệt thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằnh hình thức dẫn nhiệt.
  • Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất .
  • Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 77 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 trang 77 bài 22: Dẫn nhiệt

Dùng đèn cồn đun nóng đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra

C1. Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì ?

C2. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự như thế nào ?

C3. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để môn tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời các câu hỏi C4, C5 trang 78 bài 22: Dẫn nhiệt

Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thủy tinh có đinh gắn bằng sáp ở đầu (H.22.2)

C4. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không ? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì ?

C5. Hãy dựa vào kết quả thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất ? Từ đó có thể rút ra kết luận gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời câu hỏi C6 trang 78 bài 22: Dẫn nhiệt

Dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong đó có đựng nước, dưới đáy có một cục sáp. (H.22.3)

C6. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không ? Từ thí nghiệm này có nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời câu hỏi C7 trang 78 bài 22: Dẫn nhiệt

Dùng đèn cồn đun nóng đáy một ống nghiệm trong có không khí, ở nút có gắn một cục sáp (H.22.4)

C7. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không ? Từ thí nghiệm này có rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí ?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 8: Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 8 bài 22: Dẫn nhiệt


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021