Giải câu 11 bài 22: Dẫn nhiệt sgk Vật lí 8 Trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Vì sao ?

Bài làm:

Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông , để tạo các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các sợi lông chim , điều này giúp chim giữ ấm tốt hơn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021