Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 1) Vật lý 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau:

a) Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: lực tác dụng vào vật và ………………

b) Khi vật có khả năng …………………, ta nói vật có cơ năng.

c) Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn: ………………

d) Nhiệt năng của một vật là tổng …………………… của các phân tử cấu tạo nên vật.

Bài làm:

a) Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.

b) Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.

c) Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn: Q = q.m

d) Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021