Các màng cao su bị biến dạng (h8.3b SGK) chứng tỏ điều gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 28 SGK lí 8)

Các màng cao su bị biến dạng (h8.3b SGK) chứng tỏ điều gì ?

Bài làm:

Các màng cao su biến dạng không chỉ ở đấy chứng tỏ chất lỏng tác dụng áp dụng áp suất lên thành bình và đấy bình.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Vật lý 8