Trả lời các câu hỏi C4, C5 bài 22: Dẫn nhiệt sgk Vật lí 8 Trang 78

  • 1 Đánh giá

Trang 78 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời các câu hỏi C4, C5 trang 78 bài 22: Dẫn nhiệt

Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thủy tinh có đinh gắn bằng sáp ở đầu (H.22.2)

C4. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không ? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì ?

C5. Hãy dựa vào kết quả thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất ? Từ đó có thể rút ra kết luận gì ?

Bài làm:

C4. Các đinh gắn ở đầu các thanh không rơi xuống đồng thời, đinh gắn ở đầu thanh thủy tinh lâu rơi xuống nhất . Hiện tượng này chứng tỏ mỗi chất có khả năng dẫn nhiệt khác nhau.

C5. Trong ba chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất , thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Từ đó ta có kết luận :" Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất "

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021