Trả lời câu hỏi C4,C5,C6 bài 23: Đối lưu Bức xạ nhiệt sgk Vật lí 8 trang 81

  • 1 Đánh giá

Trang 81 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời câu hỏi C4,C5,C6 bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 81

C4. Trong thí nghiệm ở hình 23.3, khi đốt nến và hương đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến. Hãy giải thích hiện tượng trên.

C5. Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ dưới ?

C6. Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không ? Tại sao

Bài làm:

C4. Ở phía có ngọn nến, không khí bên ngọn nến nóng lên, nở ra, trọng lượng riêng giảm nên bay lên phía trên. Do đó không khí bên ngọn nến ít đi và hút không khí lạnh bên khói hương sang, làm cho khói hương đi theo xuống dưới và cùng không khí nóng bay lên.

C5. Muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ dưới vì chất lỏng và chất khí có hiện tượng đối lưu : Khi đun từ phía dưới, ta làm cho phần chất lỏng (khí) ở phía dưới nóng lên trước làm cho trọng lượng riêng của phần này giảm đi và đi lên phía trên. Phần chất lỏng ( khí) ở phía trên sẽ đi xuống và lại được làm nóng, tạo thành dòng đối lưu

C6. Trong chân không và trong chất rắn không xảy ra đối lưu, vì chân không là môi trường không có phân tử khí nào còn trong chất rắn các phân tử liên kết với nhau chặt chẽ, chúng không thể di chuyển thành dòng được

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021