Trắc nghiệm vật lí 8 bài 22: Dẫn nhiệt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 22 vật lí 8: Dẫn nhiệt Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dẫn nhiệt là hình thức:

 • A. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật.
 • B. Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
 • C. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác.
 • D. Nhiệt năng được bảo toàn.

Câu 2: Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

 • A. Là sự thay đổi thế năng.
 • B. Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng ta va chạm vào nhau.
 • C. Là sự thay đổi nhiệt độ.
 • D. Là sự thực hiện công.

Câu 3: Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?

 • A. Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.
 • B. Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.
 • C. Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.
 • D. Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.

Câu 4: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:

 • A. Dùng một que sắt dài đưa một đầu vào bếp than đang cháy đỏ, một lúc sau cầm đầu còn lại ta thấy nóng tay.
 • B. Nhúng một đầu chiếc thìa bằng bạc vào một cốc nước sôi, tay ta có cảm giác nóng lên.
 • C. Khi đun nước trong ấm, nước sẽ nóng dần lên, nếu ta sờ ngón tay vào nước thì tay sẽ ấm lên.
 • D. Các trường hợp trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt.

Câu 5: Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất?

 • A. Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.
 • B. Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
 • C. Để tăng thêm bề dày của kính.
 • D. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

Câu 6: Chọn câu sai:

 • A. Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.
 • B. Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.
 • C. Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất khí, chất lỏng và chất rắn nói chung là giống nhau.
 • D. Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.

Câu 7: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
 • B. Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
 • C. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
 • D. Các phương án trên đều đúng.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể?

 • A. Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.
 • B. Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.
 • C. Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.
 • D. Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông.

Câu 9: Một bàn gỗ và một bàn nhôm có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. Tại sao?

 • A. Ta nhận nhiệt lượng từ bàn nhôm ít hơn từ bàn gỗ.
 • B. Tay ta làm tăng nhiệt độ của hai bàn nhưng nhiệt độ của bàn nhôm tăng ít hơn.
 • C. Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào bàn nhôm ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào bàn gỗ.
 • D. Tay ta làm nhiệt độ bàn nhôm giảm xuống và làm nhiệt độ bàn gỗ tăng thêm.

Câu 10: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?

 • A. Vì nhôm mỏng hơn.
 • B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
 • C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.
 • D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22 vật lí 8: Dẫn nhiệt


 • 42 lượt xem