Trắc nghiệm vật lí 8 bài 3: Chuyển động đều Chuyển động không đều.

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ.
Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác

 • A. Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến B
 • B. Viên bi chuyển động chậm dần từ B đến C
 • C. Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến C
 • D. Viên bi chuyển động không đều trên đoạn AC

Câu 2: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều

 • A. Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
 • B. Chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất
 • C. Chuyển động của đầu cách quạt
 • D. Chuyển động của xe buýt từ Thủy Phù lên Huế

Câu 3: Đào đi bộ từ nhà tới trường, quãng đường đầu dài 200m Đào đi mất 1phút 40s; quãng đường còn lại dài 300m Đào đi mất 100s. Vận tốc trung bình của Đào trên mỗi đoạn đường và cả đoạn đường lần lượt là:

 • A. 2m/s; 3m/s; 2,5m/s
 • B. 3m/s; 2,5m/s; 2m/s
 • C. 2m/s; 2,5m/s; 3m/s
 • D. 3m/s; 2m/s; 2,5m/s

Câu 4: Tàu Thống Nhất TN1 đi từ ga Huế vào ga Sài Gòn mất 20h. Biết vận tốc trung bình của tàu là 15m/s. Hỏi chiều dài của đường ray từ Huế vào Sài Gòn?

 • A. 3000km
 • B.1080km
 • C. 1000km
 • D. 1333km

Câu 5: Trong trận đấu giữa Đức và Áo ở EURO 2008, Tiền vệ Mai-Cơn BaLack của đội tuyển Đức sút phạt cách khung thành của đội Áo 30m. Các chuyên gia tính được vận tốc trung bình của quả đá phạt đó lên tới 108km/h. Hỏi thời gian bóng bay?

 • A. 1s
 • B. 36s
 • C. 1,5s
 • D. 3,6s

Câu 6: Hưng đạp xe lên dốc dài 100m với vận tốc 2m/s, sau đó xuống dốc dài 140m hết 30s. Hỏi vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường dốc?

 • A. 50m/s
 • B. 8m/s
 • C. 4,67m/s
 • D. 3m/s

Câu 7 : Một học sinh vô địch trong giải điền kinh ở nội dung chạy cự li 1.000m với thời gian là 2 phút 5 giây. Vận tốc của học sinh đó là

 • A. 40m/s
 • B. 8m/s
 • C. 4,88m/s
 • D. 120m/s

Câu 8 : Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 0,9km trong thời gian 10 phút. Vận tốc trung bình của học sinh đó là:

 • A. 15 m/s
 • B. 1,5 m/s
 • C. 9 km/h
 • D. 0,9 km/h

Câu 9: Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong 1/2 thời gian đầu là 30km/h và trong 1/2 thời gian sau là 15m/s. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:

 • A. 42 km/h
 • B. 22,5 km/h
 • C. 36 km/h
 • D. 54 km/h

Câu 10: Một người đi xe máy trên đoạn đường ABC. Biết trên đoạn đường AB người đó đi với vận tốc 16km/h, trong thời gian t1 = 15 phút; trên đoạn đường BC người đó đi với vận tốc 24km/h, trong thời gian t2 = 25 phút. Vận tốc trung bình của người đó trên đoạn đường ABC là:

 • A. 18km/h
 • B. 20km/h
 • C. 21km/h
 • D. 22km/h

Câu 11: Một ô tô lên dốc với vận tốc 16km/h, khi xuống lại dốc đó, ô tô này chuyển động nhanh gấp đôi khi lên dốc. Vận tốc trung bình của ô tô trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc là

 • A. 24km/h
 • B. 32km/h
 • C. 21,33km/h
 • D. 16km/h

Câu 12: Một xe đạp đi từ A đến B, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, nửa còn lại đi với vận tốc30km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường?

 • A. 25km/h
 • B. 24 km/h
 • C. 50km/h
 • D. 10km/h

Câu 13: Một ô tô đi từ Huế vào Đà Nẵng với vận tốc trung bình 48km/h. Trong đó nửa quãng đường đầu ôtô đi với vận tốc 40 km/h. Hỏi vận tốc ở nửa quãng đường sau?

 • A. 50km/h
 • B. 44 km/h
 • C. 60km/h
 • D. 68km/h

Câu 14: Bắn một viên bi lên một máng nghiêng, sau đó viên bi lăn xuống với vận tốc 6 cm/s. Biết vận tốc trung bình của viên bi cả đi lên và đi xuống là 4 cm/s. Hỏi vận tốc của viên bi khi đi lên?

 • A. 3cm/s
 • B. 3m/s
 • C. 5cm/s
 • D. 5m/s

Câu 15. Một tàu hỏa đi từ ga Hà Nội và ga Huế. Nửa thời gian đầu tàu đi với vận tốc 70km/h. Nửa thời gian còn lại tàu đi với vận tốc v2. Biết vận tốc trung bình của tàu hoả trên cả quãng đường là 60 km/h. Tính v2.

 • A. 60 km/h
 • B. 50km/h
 • C. 58,33 km/h
 • D. 55km/h

Câu 16: Hai bến sông A và B cách nhau 24 km, dòng nước chảy đều theo hướng A đến B với vận tốc 6km/h. Một canô đi từ A đến B mất 1h. Cũng với canô đó đi ngược dòng mất bao lâu? Biết công suất máy của canô là không đổi.

 • A. 1h30phút
 • B. 1h15 phút
 • C. 2h
 • D. 2,5h

Câu 17: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 400m. Nửa quãng đường đầu, xe đi với vận tốc v1, nửa quãng đường sau xe đi trên cát nên vận tốc v2 chỉ bằng nửa vận tốc v1. Hãy tính v1 để người đó đi từ A đến B trong 1 phút.

 • A. 5m/s
 • B. 40km/h
 • C. 7,5 m/s
 • D. 36km/h

Câu 18: Một người đi xe đạp trên đoạn đường AB. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc v1=20km/h. Trong nửa thời gian còn lại người đó đi với vận tốc v2=10km/h, nửa cuối cùng đi với vận tốc v3=5km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

 • A. 10,9 km/h
 • B. 11,67km/h
 • C. 7,5 km/h
 • D. 15km/h

Câu 19: Một chiếc canô đi dọc một con sông từ A đến B mất hết 2h và đi ngược hết 3h. Hỏi người đó tắt máy để cho ca nô trôi theo dòng nước từ A đến B mất bao lâu.

 • A. 5h
 • B. 6h
 • C. 12h
 • D. Không thể tính được
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3 vật lí 8: Chuyển động đều Chuyển động không đều.


 • 26 lượt xem