Trắc nghiệm vật lí 8 bài 28: Động cơ nhiệt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 28 vật lí 8: Động cơ nhiệt Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Động cơ nhiệt là:

 • A. Động cơ trong đó toàn bộ phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành cơ năng.
 • B. Động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành nhiệt năng.
 • C. Động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành cơ năng.
 • D. Động cơ trong đó toàn bộ phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành nhiệt năng.

Câu 2: Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

 • A. Động cơ của máy bay phản lực.
 • B. Động cơ xe máy.
 • C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện.
 • D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện.

Câu 3: Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3.

 • A. 86%
 • B. 52%
 • C. 40%
 • D. 36,23%

Câu 4: Các kì của động cơ nổ 4 kì diễn ra theo thứ tự:

 • A. Hút nhiên liệu, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí.
 • B. Thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu.
 • C. Hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí, đốt nhiên liệu.
 • D. Hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí.

Câu 5: Câu nào sau đây nói về hiệu suất của động cơ nhiệt?

 • A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu.
 • B. Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm.
 • C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn trong động cơ.
 • D. Hiệu suất cho biết động cơ có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích.

Câu 6: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8 kg dầu thì đưa được 900 m3 nước lên cao 10 m. Hiệu suất của máy bơm đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.

 • A. 24,46%
 • B. 2,45%
 • C. 15,22%
 • D. 1,52%

Câu 7: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,2 kW chuyển động với vận tốc 45 km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3.

 • A. 100,62 km
 • B. 63 km
 • C. 45 km
 • D. 54 km
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 28 vật lí 8: Động cơ nhiệt


 • 3 lượt xem