Trắc nghiệm vật lí 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 26 vật lí 8: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:

 • A. Dầu hỏa, than bùn, than đá, củi khô.
 • B. Than bùn, củi khô, than đá, dầu hỏa.
 • C. Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.
 • D. Than đá, dầu hỏa, than bùn, củi khô.

Câu 2: Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất tỏa nhiệt?

 • A. Nước bị đun nóng
 • B. Nồi bị đốt nóng
 • C. Củi bị đốt cháy
 • D. Cả ba đều có năng suất tỏa nhiệt

Câu 3: Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:

 • A. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 • B. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 • C. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 • D. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

Câu 4: Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:

 • A. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 • B. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 • C. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 • D. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

Câu 5: Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

 • A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.
 • B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.
 • C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.
 • D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.

Câu 6: Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là q = 27.106 J/kg. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg than đá là:

 • A. 324 kJ
 • B. 32,4.106 J
 • C. 324.106 J
 • D. 3,24.105 J

Câu 7: Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A. Vì than rẻ hơn củi.
 • B. Vì than dễ đun hơn củi.
 • C. Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
 • D. Vì than có nhiệt lượng lớn hơn củi.

Câu 8: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi, 15 kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Biết năng suất tỏa nhiệt của củi, than đá và dầu hỏa lần lượt là 10.106 J/kg, 27.106 J/kg, 44.106 J/kg.

 • A. 9,2 kg
 • B. 12,61 kg
 • C. 3,41 kg
 • D. 5,79 kg
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26 vật lí 8: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


 • 1 lượt xem