Đọc thông tin, quan sát hình 2 và liên hệ kiến thức đã học hãy: Nêu đặc điểm nổi bật về dân cư và nền văn minh cổ đại ở khu vực

 • 1 Đánh giá

b. Khái quát kinh tế xã hội

Đọc thông tin, quan sát hình 2 và liên hệ kiến thức đã học hãy:

 • Nêu đặc điểm nổi bật về dân cư và nền văn minh cổ đại ở khu vực
 • Giải thích tại sao kinh tế của khu vực Bắc Phi tương đối phát triển
 • Nêu tên và sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp công nghiệp của khu vực Bắc Phi

Bài làm:

 • Đặc điểm nổi bật về dân cư: Dân cư Bắc Phi chủ yếu là người Ả Rập và người Bec- be, thuộc chủng tộc Ơ- rô- pê- ô- it, theo đạo Hồi.
 • Đặc điểm về nền văn minh: Các nước Bắc Phi ven Địa Trung Hải có nền văn minh phát triển rất sớm. Điển hình là nền văn minh sông Nin cổ đại.
 • Kinh tế của khu vực Bắc Phi tương đối phát triển vì chủ yếu dựa vào khai thác khoáng sản và phát triển du lịch.
 • Sự phân bố các sản phẩm tại Bắc Phi:
  • Công nghiệp: vùng của Xa- ha- ra thuộc Li- bi, An- giê- ri với các công trình khai thác, chế biến dầu mỏ, cơ khí, nhiệt điện,…
  • Nông nghiệp: sản lượng không lớn, đa số ở các khu vực như Ấn Độ (Bông, ngô), Ma-rốc(cừu)

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7