Đọc thông tin và quan sát các hình 3,4 hãy: Phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị theo bảng sau:

  • 1 Đánh giá

4. Phân biệt các loại hình quần cư

Đọc thông tin và quan sát các hình 3,4 hãy:

Phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị theo bảng sau:

Nội dung

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Mật độ dân số

Nhà cửa, đường xá

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Lối sống

Bài làm:

Nội dung

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Mật độ dân số

Thấp

Cao

Nhà cửa, đường xá

Làng mạc, thôn xóm xen kẽ với ruộng đồng, sông nước…

Phố xá, nhà cửa san sát, tập trung

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp và dịch vụ

Lối sống

Dựa vào phong tục tập quán , truyền thống gia đình làng xóm

Lối sống theo pháp luật và nếp sống văn minh

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7