Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 194 – sgk địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển?

Bài làm:

Một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển là:

  • Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh nổi bật về phát triển tổng hợp kinh tế biển (khai thác hải sản, khai thác dầu khí, du lịch biển, giao thông vận tải biển).
  • Tỉnh Quảng Ninh: khai thác và nuôi trổng thuỷ sản, du lịch biển, giao thông vận tải biển
  • Thành phố Hải Phòng: khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch biển - đảo, giao thông vận tải biển.
  • Thành phố Đà Nẵng: giao thông vận tải biển, du lịch biển.
  • Khánh Hoà, đặc biệt là thành phố Nha Trang: du lịch biển, giao thông vận tải biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.
  • Bình Thuận, Cà Mau là những tỉnh có ngành đánh cá biển phát triển mạnh.
  • Kiên Giang: đánh cá biển, du lịch biển - đảo.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12