GDCD VNEN 9

Soạn bài GDCD 9 chương trình VNEN đầy đủ. Cẩm nang soạn bài VNEN GDCD 9. Để học tốt VNEN GDCD 9 . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong VNEN GDCD 9 đều được hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung bài học trong chương trình. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: VNEN GDCD 9 KhoaHoc

DANH SÁCH BÀI HỌC VNEN GDCD 9

Bài 1: Chí công vô tư

Bài 2: Tự chủ

Bài 3: Hòa bình, hợp tác và phát triển

Bài 4: Sống có đạo đức, kỉ luật và tuân theo pháp luật

Bài 5: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 6: Phòng ngừa các tệ nạn xã hội

Bài 7: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Bài 8: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ trong lao động

Bài 11: Trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9