Giải bài tập thực hành tuần 31 chính tả (1)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. a.

Thân sần, da cóc

Khi đã chín già

Bổ ra khỏi vỏ

Ruột màu vàng tươi.

Giải đố: quả mít

b.

Quả gì không ở trên cây

Thả dây bay bổng, nổ thành pháo chơi.

Giải đố: quả bóng bay.

2. Cây chuối trổ ra buồng chuối với nhiều nải. Quả chuối nằm trong buồng chuối. Nó dài và lớn dần, được lớp vỏ dày bảo vệ cho ruột bên trong.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021