Giải bài tập thực hành tuần 34 chính tả (1)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Ma-lai-xi-a Mi-an-ma

Phi-líp-pin Thái Lan

Xinh-ga-po Đông Ti-mo

2.

a. Đầu tôi có hai sừng

Lông thưa, da lại dày

Răng hàm trên chẳng có

Kéo cày giúp nhà nông.

Đáp án: Tôi là trâu

b. Mắt tòn, tai dài

Lông mượt trắng tinh

Trổ tài khoe mình

Chạy nhanh nhất hội

Đáp án: Tôi là thỏ

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021