Giải câu 1 phần C trang 128 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 128 sách VNEN toán 4 tập 1

Em hỏi mẹ số tuổi của ông, bà, bố, mẹ, anh, chị (em) và tuổi của em. Em hãy viết tên, tuổi của những người có số tuổi là số chẵn; những người có số tuổi là số chia hết cho 5.

Bài làm:

Tên và tuổi của những người có số tuổi là số chẵn:

  • Ông nội: Nguyễn Trường Sơn - 86 tuổi
  • Mẹ: Đặng Diễm Quỳnh Hoa - 42 tuổi
  • Em trai: Nguyễn Gia Bảo - 6 tuổi

Những người có số tuổi là số chia hết cho 5 là:

  • Bố: Nguyễn Trường Minh - 45 tuổi
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021