Giải câu 1 trang 109 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Bài 1 (trang 109 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Trong các hình 48,49.50, hình nào có trục đối xứng? nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó

Bài làm:

Trục đối xứng của các hình:

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021