Giải câu 1 trang 110 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 110 sách VNEN toán 4

Tính:

270 : 90 15000 : 5000

2700 : 900 150000 : 5000

Bài làm:

270 : 90 = 3 15000 : 5000 = 3

2700 : 900 = 3 150000 : 5000 = 30

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021