Giải câu 1 trang 113 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 113 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

a. 6372 : 18 b. 5502 : 21 c. 3967 : 14

Bài làm:

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021