Giải câu 1 trang 18 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 18 toán 2 VNEN

Trong kho của một cửa hàng có 17 xe đạp. Cửa hàng nhập kho thêm 13 xe đạp nữa. Hỏi trong kho của cửa hàng có tất cả bao nhiêu xe đạp?

Bài làm:

Trong kho của cửa hàng có tất cả số xe đạp là:

17 + 13 = 30 (xe đạp)

Đáp số: 30 xe đạp

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021