Toán 2 tập 1 VNEN

Dưới đây là toàn bộ bài giải toán VNEN lớp 2 tập 1. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chúc các em học tốt và nắm vũng kiến thức toán VNEN 2 tập 1. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: VNEN toan 2 KhoaHoc

Giải từ bài 1 - 10

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 2: Số hạng - tổng

Bài 3: Đề - xi - mét

Bài 4: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Bài 5: Em ôn lại những gì đã học

Bài 6: Em đã học được những gì?

Bài 7: Em thực hiện phép tính dạng 36 + 24; 26 + 4 như thế nào?

Bài 8: Bài toán về nhiều hơn

Bài 9: 9 cộng với một số 9 + 5

Bài 10: Thực hiện phép tính dạng 49 + 25; 29 + 5 như thế nào?

Giải từ bài 10 -25

Bài 11: Hình chữ nhật - hình tứ giác

Bài 12: 8 cộng với một số : 8 + 5

Bài 13: Em thực hiện phép tính dạng 38 + 25; 28 + 5 như thế nào?

Bài 14: Em ôn lại những gì đã học?

Bài 15: Bài toán về ít hơn

Bài 16: Ki-lô-gam

Bài 17: Em ôn lại những gì đã học

Bài 18: 7 cộng với một số: 7 + 5

Bài 19: Em thực hiện phép tính dạng 47 + 25; 47 + 5 như thế nào?

Bài 20: Lít

Bài 21: 6 cộng với một số: 6 + 5

Bài 22: Em thực hiện phép tính dạng 36 + 15; 26 + 5 như thế nào?

Bài 23: Em ôn lại các bảng cộng

Bài 24: Phép cộng có tổng bằng 100

Bài 25: Em đã học được những gì?

Giải từ bài 25 - 40

Bài 26: Tìm một số hạng trong một tổng

Bài 27: Đường thẳng

Bài 28: Số tròn chục trừ đi một số

Bài 29: 11 trừ đi một số: 11 - 5

Bài 30: Em thực hiện phép tính dạng 51 - 15; 31 - 5 như thế nào?

Bài 31: Ngày, giờ, thực hành xem đồng hồ

Bài 32: 12 trừ đi một số: 12 - 8

Bài 33: Em thực hiện phép tính dạng 52 - 28; 32 - 8 như thế nào?

Bài 34: Tìm số bị trừ

Bài 35: 13 trừ đi một số: 13 - 5

Bài 36: Em thực hiện phép tính dạng 53 - 15; 33 - 5 như thế nào?

Bài 37: Em ôn lại những gì đã học

Bài 38: 14 trừ đi một số: 14 - 5

Bài 39: Em thực hiện phép tính dạng 54 - 18; 34 - 8 như thế nào?

Bài 40: Em ôn lại những gì đã học

Giải từ bài 41 - 51

Bài 41: 15; 16; 17; 18 trừ đi một số

Bài 42: Em thực hiện phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số như thế nào?

Bài 43: Em ôn lại các bảng trừ

Bài 44: Em thực hiện phép tính dạng 100 trừ đi một số như thế nào?

Bài 45: Tìm số trừ

Bài 46: Ngày, tháng. Thực hành xem lịch

Bài 47: Bé ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài 48: Ôn tập về hình học và đo lường

Bài 49: Em ôn tập về giải toán

Bài 50: Em ôn tập những gì đã học

Bài 51: Em đã học được những gì?

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 2