Giải câu 2 trang 121 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 121 toán 2 VNEN

Điền dấu (< = >) thích hợp vào chỗ chấm:

a. 64 - 28 ... 35

b. 71 .... 0 + 71

c. 6 + 28 .... 27 + 6

Bài làm:

a. 64 - 28 > 35

b. 71 = 0 + 71

c. 6 + 28 > 27 + 6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021