Giải câu 4 trang 42 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 42 toán 2 VNEN

a. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Bài làm:

  • Con cá cân nặng 1 ki-lô-gam
  • Bạn Huệ cân nặng 26 ki-lô-gam.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021