Giải câu 4 trang 44 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 44 toán 2 VNEN

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần đầu bán: 28kg gạo

Lần sau bán: 15kg gạo

Cả hai lần bán: ? kg gạo

Bài làm:

Cả hai lần bán được số kg gạo là:

28 + 15 = 43 (kg)

Đáp số: 43 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021