Giải câu 9 trang 13 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 13 toán 2 VNEN

Một đàn bò có tất cả 28 con vừa bò mẹ vừa bò con, trong đó có 12 con bò con. Hỏi trong đàn có bao nhiêu con bò mẹ?

Bài làm:

Trong đàn có số con bò mẹ là:

28 - 12 = 16 (con)

Đáp số: 16 con

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021