Giải câu 2 trang 6 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 6 toán 2 VNEN

Đặt tính và tính tổng ( theo mẫu) biết:

a. các số hạng là 13 và 36

b. các số hạng là 57 và 32

c. các số hạng là 75 và 3

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021