Giải câu 10 trang 114 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 114 toán 2 VNEN

Em cân nặng 26kg, chị nặng hơn em 14kg. Hỏi chị cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Chị cân nặng số ki-lô-gam là:

26 + 14 = 40 (kg)

Đáp số: 40 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021