Giải câu 3 trang 116 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 116 toán 2 VNEN

Xem tờ lịch:

a. Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Ngày 12 tháng 12 là thứ mấy?

b. Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy? Tháng 11 có mấy ngày chủ nhật?

Bài làm:

a. Tháng 11 có 30 ngày. Tháng 12 có 31 ngày. Ngày 12 tháng 12 là thứ tư

b. Ngày 20 tháng 11 là thứ ba. Tháng 11 có 4 ngày chủ nhật, đó là ngày 4, 11, 18 và 25.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021