Giải câu 2 trang 17 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 17 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

a. 13 + 67 b. 14 + 56 c. 45 + 5

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021